Молитвата на Явис

 

Господи моля те

действително да ме благословиш,

да разшириш пределите ми

и ръката Ти да бъде с мене,

да ме пазиш от зло,

за да нямам скръб

 

Първите глави на книгата Летописи са описание на родословието на човечеството започвайки от Адам през Авраам (родоначалника на израиляните) до потомците на дванадесетте сина на Израил, до пколението завръщащо се в обетованата земя.

Често прескачаме тези безброй изредени имена. Дали защото ни звучат странно и непонятно, дали защото няма някаква динамика в текста.

Но израиляните са учели децата си да знаят наизуст родословието на рода, към който принадлежат. Възпитавайки идентичност, съзнание за семейство и род. И същевременно припомняйки си живота на миналите поколения, опитали силата на Бога наяве. Това е било особено важно запоколението на изгнаници прекарали 70 години във Вавилон и завърнали се в обратно в Израилевата земя.

Напомняло се е на следващите поколения, че израиляните си остават Божия избран народ.

Аха да прескочим и четвърта глава на 1 Летописи и ще пропуснем една история, един цял живот описан в 2 стиха. Една искрена, кратка молитва, която може да се превърне в модел за благословение в нашия живот.

Библията е изпълнена с молитви на различни хора и в Стария и в Новия завет. Но почти никъде не съм срещал толкова кратка и искрена молитва, която да бъде отговорена от Бога. Молитва? Какво е това?

Нещо различно от заклинание и от това да си говориш сам.

Разговор с Господа, общуване с Бога.

Говоря за молитвата на Явис в 1 ЛЕТОПИСИ 4 : 9 – 10

Един стих предистория за семейството на Явис и в един единствен стих е запечатана цялата молитва!

……………………………………………………………………………………………………………………….

И така изреждат се десетки имена, бащи, синове, майки и техните деца и децата на децата им. Тъкмо, когато авторът изрежда потомците на Юда, сякаш историческото родословие е сложено на пауза.

Сякаш авторът по средата на изреждането на имена, се сеща за един поспециален син, една личност, заради която си струва да се спре за момент разказа. „Нека ви разкажа за един наистина уникален човек!“

СТ. 9

Подчертано е, че Явис е бил почитан сред братята си

Но началото е било доста потрудно… „майка му го нарече Ябец (скръбен), като казваше понеже го родих в скръб.“

Не знаем точната причина за скръбта на майката от раждането на момчето. Дали е изпитвала прекомерни болки, дали е изгубила друго дете от бременността или се е случило другоскръбно събитиепо време на раждането?! Не знаем със сигурност.

Но това, което знаем е, че името е било важно в израилевата култура. То е отразявало част от самия теб, казвало е нещо на околните за теб и твоето семейство. Представете си, колко трудно е било на дете да бъде наричано от връстниците сискръбен“. То и в днешно време са неприятни изразите: „Ти си пълна скръб!“; „Скръбна вест“; „ В радост и в скърби“. Всеки предпочита радостите, пред скърбите, защото скръбта е негативно явление, водещо до мъка, тъга, сълзи и болка.

Предполагам Явис не е бил много доволен от името си. Докато приятелите му носели библейски имена катоГоспод е с мен, Благословен, Бог прибавя, той се разнасял напред назад с тягостното имеСкръбенкойто докарва скръб“. Дали не е бил отбягван, заради името си?! Може само да предполагам

 

Истината е, че Явис не се предава пред обстоятелствата. Вкопчва се в Бога на бащите си, Богът който е избавял и благославял имената на всички тези хора, изброени в първите глави на Летописи.

От къде знаем, че Явис се е вкопчил в Господа?! Ами, забележете как описва Библията живота му? 2 стиха и единият стих е молитва. Това говори за близки взаимоотношения с Господа, говори за приоритета, който Явис е отдавал на млитвата.

Замисляли ли сте се, ако Вашето име се появи в Библията, какво би било записано за Вас. Ако в 2 стиха се синтезира Вашият живот, как биха се описали годините Ви прекарани на земята. С успешна кариера, с голям брой приятели, с безброй пътешествия, с щастливо семейство, с близост до Бога?

Да се върнем на Явискойто не се примирява със статуса си начовек, който докарва скръб“. Явис се моли на Господа. Бог е найподходящата личност, към която да се обърнем. Полиция, адвокати, съд, съседи, познати, приятели, роднинивсички те са ограничени било то от закона или от физически и материални предели. Но Бог е безграничен! Затова Явис избира да се моли на Всемогъщия.

ст. 10 : „Дано действително ме благословиш

И думатадействителнов еврейския език е имала смисъла на пет удивителни! Когато тази фраза е била добавяна към опредлено словосъчетание, това изречение е имало огромна важност. Представете си Явис пред грамадна порта, как хлопа, тропа, моли се и настоява: „ Дано десйтвително ме благословиш, много те моля, настоятелно умолявам, благослови ме , благослови ме де!“

Какво означава благославям? Дума с която сме свикнали

Даряване с благо, често материално. Понякога в благословението се съдържала формула от думи (като например благословението от родител към дете).

Много интересна аналогия можем да направим към молбата на Явис със стих

Притчи 10:22:„ Благословението Господне обогатява, и Той не му прибавя скръб

Явис не поставил списък с молитвени нужди. Не се приготвил да поиска предначертания семеен план за предстоящата година. Знаел е, че Божият план е найдобрият за живота му. Затова се доверява на благословението от Бога. Не е важно какъв е подаръка, важен е този, който го подарява!

И дано разшириш пределите ми (границите ми)“.

Можете да си помислите. Опа, чакай малконе бил искал конкретни финансови благословения Явис. А тази молитва каква е? Не е ли с други думи, дано Господи на разшириш имота ми, вилата да стане поголяма, да придобия повече земя.

Разширяването на границите е един израз, който не се ограничава само във финансово измеримата скала на земното. Разширяването на пределите може да има и духовен характер. Разширяване на Божието действие в живота ни на земята. Какви са твоите граници? В каква сфера те е поставил Бог?

В училище, в квартала, където живееш, на работното място, контакта ти с хора всеки ден. Има дни, когато в рамките на осем часов работен ден съм поел около 60 входящи телефонни разговора, без да броя изходящите. И вместо да се шашкам и ядосвам на многото работа, може би би било добре да си променя перспективата. Да забележа, че Бог разширява пределите ми, че това са 60 възможности да представя частица от Бога тук на земята.

Готови ли сме да се молим, Бог да разшири пределите ни. Да увеличи влиянието ми, за Негова прослава?!

И ръката ти да бъде с мене“.

Е хубаво молим се за повече възможности и влияние. Обаче това се случва и какво става? По човешки не мога да се справя. Не мога да съм на върха на възможностите си, ако Бог не ме подкрепя. Защото Бог ни е дал Святия си Дух, за да имаме подкрепа и свръхестествена сила в живота си.

Персонификацията на Божията ръка е често срещан похват в старозаветната литература. Придавайки на Господа, физическичовешки измерения се е целяло нагледно да се представи част от Божия характер. Лицето на Бога, сърцето на Бога и в случая ръката на Господафизическото очертание на Божията закрила.

След полъха на вятъра, малкото орле тупва на земята и започва да писука неистово. Божията сила е неограничена, затова Явис се моли за Божията помощ и закрила след разширяването на пределите.

и да ме пазиш от зло

Нека не се заблуждаваме, участваме в духовно воюване. Срещу спасителната вест и сила на християнството има опозиция от страна на противника на Бога, а именно Сатана. Затова в момента, в който задълбочите взаимоотношенията с Господа, в момента в който имате разгръщащо се влияниетогава ще се появи и противоборство в духовен аспект. Явис се моли за предпазване от зло. Защо да не следваме неговия пример. При излизане от вкъщи, при запалване на ключа на колата, преди пътуване, преди важни събития – „Господи пази ме от зло!“

Това е и примера, който Исус поставя вГосподната молитваМАТЕЙ 6 :3

и не ни въвеждай в изпитание, но ни избави от лукавия“.

Не говоря за параноя, да се плашим от всичко и всички. Нито за това преекспониране на силата на Сатана над вярващите. Няма спор:

Посилен е Този, който е във вас, от онзи, който е в света“. И точно защото е посилен, затова можем да се обърнем към Него за предпазване от зло.

за да нямам скръб

Отново се появява тази дума скръб. Тя е събирателна за всички неволи и теготи, които семейството може да е преживяло преди молитвата на Явис. Не случайно Явис завършва молитвта си с едно припомняне, с подчертаване на желанието на библейския герой, Бог да промени съдбата му. Защото единствено Господ може да преобърне обстоятелствата и житейските събития, с които човек се сблъсква челно. Не е важно какъв си бил, как са те наричали околните, какво ти е билописанода бъдеш. Знай какъв искаш да бъдеш и се моли! Бог променя хората, не ние чрез човешки програми и курсове.

И Бог му даде това, което поиска!“

Защото всичко, което Явис поиска, беше в съответствие с Божия план и суверенната му воля. Бог се наслаждава да отговаря на молитвите на своите деца. Новият завет категорично говори за силата на молитвата на вярващите християни. Матей 7:7,8 „ Искайте и ще ви се дадезащото всеки който искаполучава….“ Колко повече Отец ви, Който е на небесата ще даде блага на тези, които искат от Него!“. Отново не просто блага, за да се установим удобно на земята; но блага за да благославяме околните с тях, блага за да отдаваме слава на Господнето име!

Това се случи и с Явис. В следствие на Божието действие в живота му, Явис беше найпочитан от сред братята си.

Не е било само заради материалните благословения, някои коментатори смятат, че Явис е придобил огромна мъдрост от Бога и се е превърнал в покровител на съсловие писариживеещи в град наименуван на името Явис.

А може би Явис е бил найпочитан от братята си заради благочестието си. Заради смелостта да се обърне към Всемогъщия Бог и да поиска Неговите благословения.

Пропускаме ли ползите от молитвата? Нека използваме това силно оръжие, способно да отприщи Божиите благословения в живота ни, да разшири пределите ни, да устнови осезаемо Божията ръка над нас, да ни предпази от зло, за да нямаме скръб.“

Advertisements

2 thoughts on “Молитвата на Явис

  1. seher mystafa 9, януари, 2010 / 14:49

    gospodi dano da me blagoslovis i naistina da razsiris predelite mi i rakata ti da me pazi ot vsaikakvo zlo za da naimam skrab vav jivota si i gospod mi dade tova koeto iskah . edno dysno se saglasaivam sas tazi molitva da se molim sas moite bratai i sestri do kraai na zemniai ni jivot nie znaem ce nasiai gospod e jiv i toi vinagi iska da ni blagoslavai i ni obicha sas negovata savarsena libov kam nas blagodarai te otce vav imeto na isys amin.

  2. givv 16, април, 2010 / 14:49

    да, това молитвата на Явис е молитва-образец!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s