Първата любов…

Връщам се назад в детството си, предучилищна детска градина. От около две години пътувах всяка сутрин по маршрута Люлин- Лозенец. Майка ми, ме изпращаше до детската градина и отиваше на работа в съседното училище. После следобед се прибирахме в къщи.

Ранните ми спомени са откъслечни, но и цветни. Помня цвичките, бели, задължителни за носене в сградата. Помня, че имаше следобеден сън. Има още

Реклами